INICI  |  ENLLAÇOS  CONTACTE  BUSCADOR  MAPA 


 

El proyecto Intranet


Una Intranet pot definir-se com la utilització de totes o part de les tecnologies o infraestructures d'Internet per les necessitats de transport i tractament dels Fluxes d'Informació Interns d'un grup d'Usuaris.

La Gestió de la Informació. L'arquitectura Intranet utilitza components Organitzatius forts i permet per això oferir als Usuaris un entorn d'Accés a la Informació a l'alçada de les seves legítimes pretensions.

El moviment Intranet aportarà Canvis extremadament importants a les empreses. Les repercusions seran probablement comparables a les aportades per la microinformàtica en els anys 80. Context empresarial:

 • Evolució de les Organitzacions cap una creixent Flexibilitat, integrant la Gestió per Processos i el teletreball.

 • Avenços importants de les Tecnologies Multimèdia, del Groupware i de les Xarxes.

 • Dificultats relatives en la Implementació de les arquitectures Client/Servidor de gran envergadura.

 • L'arribada de la Tecnologia Internet a les empreses coincideix amb l'emergència de noves Necessitats i d'una nova aproximació de la informàtica.

 • Els dirigents podran comprendre d'on ve aquesta nova aproximació de la Informació i disposar d'elements d'ajut a la Decisió per posar en marxa els Projectes d'Implementació.

 • Els organitzadors i gerents podran avaluar l'impacte de la introducció d'aquesta arquitectura respecte l'Organització de l'activitat i el desenvolupament d'una nova Cultura d'empresa.

 • Els responsables d'informàtica trobaran les respostes als seus dubtes sobre les eines utilitzades.

 • Els usuaris observaran fins quin punt una Intranet pot aportar-lis els medis per optimitzar la seva activitat.

  El llibre respon a tres grans famílies de qüestions:

 • ¿Per què interesar-se per les Intranets, d'on prové la Necessitat, a quines Tendències i Desafiaments respon aquesta arquitectura?

 • ¿Què és una Intranet, quins Serveis pot proporcionar, quin és el seu Impacte i quins són els seus Límits, en què respon Millor que els Sistemes d'Informació tradicionals a les noves Necessitats i a les Tendències Organitzatives?

 • ¿Com construir una Intranet, quin mètode de conducció de Projecte adoptar, com ensamblar les diferents branques tecnològiques que la composen?© 2000 - 2013 Informació i Empresa
Cr. Sant Antoni, 49 2on. - 25002 Lleida
Tel: 973 800 740
email:
contacte webmaster