INICI  |  ENLLAÇOS  CONTACTE  BUSCADOR  MAPA 


 

Los negocios en la Era Digital


Si els anys 80 van ser el deceni de la Qualitat i els 90 el de la Reenginyeria de Processos, el primer deceni del segle XXI serà el de la Velocitat. De la Rapidesa amb que Canviarà la naturalesa de les empreses. De la Rapidesa amb que es desenvoluparan les transaccions. De com l'Accés a la Informació Canviarà l'estil dels Consumidors i les espectatives plantejades a les empreses. Les millores de Qualitat i els Processos s'introduiran molt més Ràpidament.

Aquests Canvis es produiran degut a un factor d'enganyosa simplicitat: el Fluxe de la Informació Digital. Per lo general aquestes utilitzacions simplement consisteixen en Automatitzar Processos clàssics.

Encara són molt poques les empreses que utilitzen la Tecnologia Digital per crear Processos nous que millorin radicalment el seu funcionament, extreguin el Ple Rendiment de la Capacitat del seu Personal i les confereixin la Velocitat de Reacció. En el fons, la majoria de problemes de les empreses són Problemes d'Informació, ningú sap utilitzar la Informació bé.

Moltes empreses s'han dotat dels mòduls essencials: ordinadors personals per les aplicacions de Productivitat, xarxes i correu electrònic per les Comunicacions, aplicacions bàsiques d'empresa. Una empresa típica haurà dedicat el 80% de la seva inversió a la Tecnologia que podria subministrar-li un saludable cabdal d'Informació, però no obté més que el 20% del Benefici Potencial. La diferència entre el que inverteixen i el que obtenen a canvi les empreses prové d'un Enteniment Incomplert de les possibilitats, combinat amb la falta de Visió en quant al potencial de la tecnologia per fer arribar la Informació oportuna en el Moment oportú a la Persona oportuna.

Els Instruments i la Conectivitat de l'Era Digital posen en les nostres mans els medis per obtenir Informació, Compartir-la i Actuar en funció d'ella de moltes maneres noves.

Per primera vegada tots els tipus d'Informació -xifres, text, so, vídeo- s'expressen en format digital que qualsevol ordinador pot enmagatzemar, processar i distribuir. La revolució del microprocessador ha augmentat exponencialment la potència del PC i està generant tota una nova generació de dispositius digitals intel·ligents. A tenir en compte, la millora de les Tecnologies d'Internet que permeten la Conectivitat a escala mundial. La Xarxa crea un nou espai universal d' Informació Compartida. A més, introdueix un factor completament nou: la Capacitat de Trobar Informació i Agrupar a Persones amb interessos comuns.

Avui en dia, per lo general, només estem en contacte amb la Informació quan ens trobem en el nostre lloc de treball. En el futur, els dispositius digitals portàtils ens tindran en Contacte Permanent amb altres sistemes i altres persones.

L'estil de treball en la Xarxa està canviant els Processos empresarials. Una mostra es la substitució dels tràmits sobre paper per Processos Digitals Col·laboratius. Un equip ben motivat es beneficia de l'activitat mental de tots els seus components i té Accés més ràpid a la Informació per Actuar amb més agilitat.

Les empreses han de disposar d'un Sistema Nerviós amb Capacitat per funcionar de manera Fluïda i Eficient, per reaccionar amb Rapidesa a les emergències i Oportunitats per portar amb Celeritat la Informació Valuosa als membres de l'Organització que la necessiten, per Prendre Decisions tot de sobte i posar-se en contacte amb els Clients.

El Sistema Nerviós Digital és l'equivalència Digital i Corporativa del Sistema Nerviós Humà, capaç d'aportar un Fluxe d'Informació ben integrat al Lloc oportú de l'Organització en el Moment oportú. Està constituït pels Processos Digitals mitjançant els quals l'empresa Capta el que hi ha a l'entorn, Reacciona en conseqüència, Detecta els Reptes dels seus Competidors i les Necessitats dels seus Clients, i Organitza immediatament les seves Reaccions. El Sistema Nerviós Digital demana una combinació d'equip físic i equip lògic, i es distingeix del senzill grup d'ordinadors conectats en xarxa per la Precisió, la Instantaneitat, per la Riquesa de la Informació que porta als Treballadors i per les Revelacions i la Col·laboració que la Informació fa possibles.

Una actuació encertada en matèria de Fluxes d'Informació facilita les solucions empresarials individualitzades. A més, el Sistema Nerviós Digital beneficia a tots els departaments i totes les Persones de l'empresa.

Aquest llibre repon a COM i PER QUÈ el Sistema Nerviós Digital pot Transformar i Millorar la Capacitat de Reacció de les empreses al potenciar els Tres elements principals de qualsevol activitat: els Recursos Humans, els Processos i les Relacions amb Clients i Proveïdors. Aquests elements es concreten en 3 àrees: la Gestió del Coneixement, la Gestió Empresarial i la Gestió Comercial.

Donat que la finalitat del Sistema Nerviós Digital consisteix en estimular una Reacció concertada del Personal a fi de Desenvolupar i Implementar una Estratègia d'empresa, la presència d'un bucle Digital de Reinjecció de les Informacions fa possible la ràpida i constant adaptació al Canvi. Aquest és l'Avantatge fonamental de l'Adaptació al treball en la Xarxa.

Dotze Fases Clau:

- Gestió del Coneixement:

 • El Fluxe de les Comunicacions de les Organitzacions s'hauria de canalitzar per correu electrònic.

 • Estudiar en temps real les Dades comercials per Detectar Pautes i Compartir Revelacions amb Rapidesa.

 • Utilitzar els PCs per l'Anàlisi Empresarial i introduir als treballadors en la Reflexió sobre els Productes, Serveis i Rendibilitat.

 • Utilitzar els medis Digitals per Crear Equips Virtuals interdepartamentals per que Comparteixin Coneixements i Explotin Idees mutuament en temps real.

 • Convertir tots els Processos de soport paper en Processos Digitals.

- Gestió de l'Operativa Empresarial:

 • Utilitzar els medis Digitals per Eliminar Tasques.

 • Crear un bucle Digital de Retroalimentació.

 • Utilitzar Sistemes Digitals per encaminar immediatament les Reclamacions del Consumidor.

 • Utilitzar les Comunicacions Digitals per Redefinir la naturalesa de la nostra empresa i de l'entorn que la delimita.

- Gestió Comercial:

 • Negociar Informació a canvi de Temps. Reduir el Temps de Cicle.

 • Digitalitzar l'Expedició de vendes i Servei per eliminar l'intermediari o Afegir Valor a les transaccions.

 • Utilitzar els recursos Digitals per ajudar al Client de forma que pugui solucionar els seus problemes per sí mateix i Reservar els contactes personals per Resoldre necessitats dels Client complexes i d'alt Valor.


Un bon Fluxe d'Informació permet fer diverses coses d'aquestes a la vegada. Un Element Clau del Sistema Nerviós Digital consisteix en establir la Vinculació entre els diferents Sistemes i la Gestió del Coneixement, la Gestió de l'Operativa Empresarial i la Gestió Comercial.

Les empreses que triunfaran en el proper deceni seran les que utilitzin els medis Digitals per Reinventar el seu propi funcionament. Aquestes empreses Prendran Decisions amb Rapidesa, actuaran amb Eficiència i trobaran vies positives de Contacte Directe amb els seus Clients.© 2000 - 2013 Informació i Empresa
Cr. Sant Antoni, 49 2on. - 25002 Lleida
Tel: 973 800 740
email:
contacte webmaster