INICI  |  ENLLAÇOS  CONTACTE  BUSCADOR  MAPA  


“la difusió d’Informació per tota l’Organització resulta imperativa per aprofitar amb Èxit les capacitats dels treballadors per respondre al Canvi”
Vittorio Cassoni, Director Genereal del Grup Olivetti l’any 1990


La nostra Visió es fonamenta en la Gestió dels Actius Crítics més importants dels que disposa l’empresa actual, les Persones, verdaders motors, i la Informació, el seu carburant. Per tal de Prendre Decisions de forma Efectiva, primer necessitem al nostre Personal amb una Actitud Oberta, predisposada a Participar i en segon lloc, necessitem d’una bona Fluidesa de la Informació per tal que es puguin Prendre les Decisions addients, en el Moment addient per la Persona addient. Entenem l’empresa com un Sistema, com un Organisme en el que totes les seves parts es Coordinen i que el desequilibri d’una d’elles genera desequilibris en altres parts. És per això, que part de la nostra anàlisi es basa en buscar desequilibris o situacions desequilibrants. Considerem que els Treballadors han de tenir la Informació necessària per realitzar la seva tasca. A més a més, és molt important que la Informació arribi en el Moment adequat, ja que la pèrdua de temps en trobar la Informació fa perdre Oportunitats i a la vegada devalua el Valor de la mateixa. Veiem Internet com el gran facilitador que pot Millorar substancialment les Comunicacions i entenem que s’ha d’aprofitar en la forma que s’adapti millor a les Necessitats del Negoci dels nostres Clients. Una aplicació d’Internet dins l’empresa és la unió dels conceptes Intranet i Portal Corporatiu d'Informació. Informació i Empresa creu que la Intranet i el Portal Corporatiu d'Informació són la via per Desenvolupar l’Organització Aprenent que va preconitzar en Peter Senge en el seu llibre, “La Quinta Disciplina”. L’empresa desenvolupa una Capacitat de Comunicació que la fa més Adaptable al seu entorn mitjançant l’intercanvi de Dades, Informació, i Coneixements entre les Persones que formen l’Organització, aportant una major facilitat de Gestionar els Canvis, una Millora en la Gestió de la Saviesa de l'Organització, i a la vegada, una major Celeritat d'Actuació. Aquesta Capacitat requereix una Cultura Participativa dins l’Organització. La nostra forma de treballar es basa en realitzar una Anàlisi de la situació inicial que posteriorment Comparem amb la situació que es desitja al final del Procés de la Consultoria. D’aquesta Comparativa es desprenen uns forats o Diferències que nosaltres ajudarem a omplir en la mesura de les nostres Capacitats.

La nostra visió de l'actual Entorn Competitiu és la següent:© 2000 - 2013 Informació i Empresa
Cr. Sant Antoni, 49 2on. - 25002 Lleida
Tel: 973 800 740
email:
contacte webmaster